TOTAL-LEVERANDØR I SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING MED 100% PRÆCISION PÅ BÅDE EMNER OG LEVERING.

Følg Deres egen produktion

Her kan De logge direkte ind i NFI’s OKS-system (Operations Kontrol Specifikation) og se hvor i produktionen ordren befinder sig og samtidig kan De se resultaterne af de del-test og kontroller vi løbende udfører.

Brugernavn
Adgangskode

Medical device produktion
 

  • NFI "medical device" dækker produkter der skal fremstilles i hh. til ISO 13485.
  • Disse produkter fremstilles i separate produktionsfaciliteter hvor alle materialer og udstyr er kontrolleret i hh. til strenge standarder, måling og validering.
  •  Produktionen forgår gennem fysisk adskilte zoner afsluttet med renrum ISO klasse 5, hvor renhed gradvis opnås gennem avancerede afrensningsprocesser af produkter og kontrollerede adfærdsprocedurer for medarbejdere.
  • Vi anvender i vid udstrækning eksterne specialister til at validere udstyr og processer for her igennem at sikre vores formåen og et pålideligt output.

NFI A/S ∙ Centervej Syd 1 ∙ DK-4733 Tappernøje ∙ Danmark ∙ Tlf. +45 5577 0307 ∙ Fax +45 5577 0337

Dudal Webdesign